Stichting  
DE VRIJBUITER

VrijwilligersbeleidDe Vrijbuiter is een 100% vrijwilligers-organisatie.
Alle activiteiten worden georganiseerd en begeleid door enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers.

Stichting De Vrijbuiter probeert de motivatie van bestaande vrijwilligers actief te voeden door bijv. bijeenkomsten.
Voorts wordt extra aandacht besteed aan de werving van extra vrijwilligers, zodat de continu´teit kan worden gewaarborgd en ook uitbreiding van activiteiten mogelijk wordt.
Bij de Vrijbuiters wordt hun belangstelling voor nieuwe activiteiten regelmatig gepeild.

Eventueel gemaakte kosten door de vrijwilligers worden, mits vooraf overeengekomen, door de stichting vergoed.
Voor de vrijwilligers is wel een WA verzekering maar gÚÚn ongevallenverzekering afgesloten.                              VACATURES
Voor diverse activiteiten kunnen we extra menskracht gebruiken.

Ben je enthousiast om een steentje bij te dragen? Neem dan contact op met Riet Kolk (co÷rdinator van de activiteiten) tel. 06-48471568
of stuur een e-mail (mhwkolk@ziggo.nl)
Copyright 2019 AvG - All Rights Reserved.

Update 10-11-2019